Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 3 - Viktig å tenke på før oppstart

3. Viktig å tenke på før oppstart

I dette kapitlet behandles følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne gjøre rede for støtteapparatet for etablerere
  • Du skal kunne kartlegge nettverksmuligheter og utarbeide en plan for nettverkssamarbeid
  • Du skal kunne vurdere og velge hensiktsmessig selskapsform for en virksomhet
  • Du skal kunne beregne kapitalbehov og innhente informasjon om finansieringsmuligheter
  • Du skal kunne gjennomføre et stiftelsesmøte
  • Du skal kunne gjøre rede for grupperoller og gruppeprosesser

Det å samarbeide i grupper kan være utfordrende. Alle grupper som skal samarbeide går igjennom 5 faser: Orientering, brytning, normering, fungering og avslutning. En samarbeidsavtale kan gjøre gruppearbeidet enklere. Grupperoller, deriblant ledelse av gruppen fordeles blant medlemmene.

Prosjektmetoden brukes ofte når grupper skal gjennomføre prosjekter. Prosjekter er større oppgaver med start og sluttdato som gjennomføres en gang.

Hva slags nettverk oppstartsbedriften utvikler, har betydning for muligheten for å lykkes. Nettverk kan bestå av familie, venner og bekjente, foreninger og organisasjoner, offentlige myndigheter og andre bedrifter.

Den største fordelen med nettverk for en oppstartsbedrift er at det kan brukes til å skaffe seg ressurser som man selv ikke har. Det lønner seg å lage en plan for nettverksarbeidet

Finansiering betyr å skaffe penger til å starte og drive bedriften. Finansiering kan komme fra entreprenørene selv, fra investorer eller som lån. Finansiering av en bedrift kommer fra ulike kilder ettersom bedriften går igjennom fasene fra ide til etablert bedrift.

For å drive næringsvirksomhet må en bedrift være etablert i henhold til lover og regler.

Bedriften må: Velge foretaksform og navn, avholde stiftelsesmøte, lage vedtekter og lage protokoll fra stiftelsen. Deretter kan bedriften registreres i Brønnøysundregisteret, få et organisasjonsnummer og starte virksomheten.

Bedriften kan registreres som:

  • Aksjeselskap (AS)
  • Ansvarlig selskap (ANS)
  • Enkeltpersonforetak (ENK) dersom det bare er en person

Organisasjonsformen bestemmer hvem som har ansvar for bedriftens gjeld, hvordan bedriften styres og hvordan den finansieres.

Det finnes hjelp og støtte å få for entreprenører. Altinn.no, Innovasjon Norge, kommuner og fylkeskommuner inngår i apparatet som skal hjelpe nyetablerte bedrifter.