Systemet blir oppdatert tirsdag 18. juni fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

VELKOMMEN TIL FAGNETTSTED FOR ENTREPRENØRSKAP

Oppstart Vekst

Her finner du ressurser både for elever og lærere til lærebøkene:

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Håkonsen og Skarvang: Oppstart BM og Oppstart NYN

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Håkonsen: Vekst BM og Vekst NYN

Fagnettstedene for elevene er åpne, og bestilling av lærerressursene sendes til digitalt@fagbokforlaget.no