Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 6 - Forretningsplan

6. Forretningsplan

I dette kapitlet behandles følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne utforme mål og visjoner for en virksomhet
  • Du skal kunne utarbeide en forretningsplan

Forretningsplanen kan være

  • Metoden forretningsplan
  • Dokumentet forretningsplan

Metoden forretningsplan vil si at entreprenøren starter med å utarbeide dokumentet forretningsplan for sin oppstartsbedrift. Prosjektmetoden benyttes ofte til å utarbeide dokumentet

Dokumentet forretningsplan er det strategiske dokumentet for oppstart av virksomheten. Det inneholder selve forretningsidéen, vurderinger, strategier, mål og konkrete planer for oppstart og drift av virksomheten det første året.

Forretningsplanen er delt inn i fire hoveddeler.

  1. Forretningsidé med både visjon, idé, forretningsstrategi, overordnede mål og bekrivelse av produkt.
  2. Markedsplan med beskrivelse av marked, situasjonsanalyse, markedsmål og markedsstrategi.
  3. Organisering med beskrivelse av organisasjonen, arbeidsfordeling, lokaler og utstyr.
  4. Økonomi med beskrivelse og oppstillinger av prisberegning, budsjett og finansiering

I tillegg til hoveddelene starter forretningsplanen med å gi et sammendrag (Executive Summary,) som er et utdrag av det viktigste fra alle kapitlene i dokumentet. Til slutt i dokumentet sier eierne sin mening om fremtiden og veien videre for virksomheten.