Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 5 – Lean Oppstart

5. Lean oppstart

I dette kapitlet behandles følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne beskrive utviklingsprosessen for et produkt

Lean Oppstart er en enkel og rask måte å komme i gang med bedriften på. Metoden gjennomføres ved først å lage antakelser om hvordan bedriften skal tjene penger. Deretter testes disse, og endres der det er behov for endring.

Produktet utvikles ved å lage et minimumsprodukt (MVP) som testes på kunder. Minimumsproduktet kan være en prototype, en video eller en powerpoint presentasjon.

Testing i Lean oppstart er iterativ, det vil si at den gjennomføres mange ganger med mindre endringer etter hver test

Når du bruker Lean oppstart lykkes du gjennom å snakke med kunder, samarbeidspartnere og andre.

Lean oppstart starter med å lage en forretningsmodell. Modellen kan beskrives ved hjelp av Business Model Canvas og inneholder beskrivelser av:

  • Kunder og produkt
  • Ressurser og aktiviteter
  • Kostnader og inntekter