Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 2 - Fra ide til bedrift

2. Fra idé til bedrift

I dette kapitlet behandles følgende kompetansemål:

 • Du skal kunne drøfte hvilken rolle entreprenørskap spiller for verdiskapning og sysselsetting i samfunnet
 • Du skal kunne vurdere muligheter for næringsvirksomhet med utgangspunkt i lokale og regionale ressurser
 • Du skal kunne drøfte etiske og miljømessige konsekvenser ved bedriftsetablering
 • Du skal kunne gjennomføre en kreativ ideprosess for å utforme forretningsideer
 • Du skal kunne vurdere ulike markeder og målgrupper for en virksomhet

Prosessen med å starte en bedrift går igjennom flere faser:

 • Fra ide til mulighet
 • Oppstartsfasen – videreutvikle mulighet og forberede oppstart
 • Stiftelse og registrering
 • Etablert bedrift
 • Eventuell avvikling av bedriften

Ideer er grunnlaget for bedrifter, men ikke alle ideer er en forretningsmulighet.

Ideutvikling:

 • Uløste problemer
 • Udekkede behov
 • Ny teknologi kan være grunnlaget for ideer
 • Kombinasjoner av ulike områder
 • Trender

Kreative metoder for ideutvikling

 • Seks tenkehatter
 • Udekkede behov
 • Målgruppe - behov
 • Brainstorming
 • Brainwriting

Ideer kan oppstå med grunnlag i lokale ressurser, f.eks. naturressurser eller lokal kompetanse.

Eksisterende produkter kan være grunnlaget for ideer gjennom å øke verdien av produktet, finne nye bruksområder, produsere eksisterende produkt på nye måter eller drive med individuell tilpasning av produkter.

Når du har funnet en ide må det vurderes om den også er en forretningsmulighet. En rask vurdering av ideen:

 • Løser ideene et viktig problem?
 • Kan ideen bli en bedrift i løpet av kort tid?
 • Lar ideen seg gjennomføre?

Ideer må også vurderes mot lover og regler, etikk og om den har negative miljømessige konsekvenser.

Grundig vurdering av muligheten:

 • Markedsmuligheten - Hvor stort marked finnes, og hvor stor andel av dette kan bedriften oppnå?
 • Økonomi - Vil bedriften tjene penger?

Forretningside og forretningsmodell:

 • Forretningsideen beskriver hva bedriften skal tjene penger på.
 • Forretningsmodellen beskriver hvordan bedriften skal tjene penger.