Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 7 – Internasjonalisering og internasjonal forretningsdrift

7. Internasjonalisering og internasjonal forretningsdrift

Kompetansemål som behandles i dette kapitlet:

  • Du skal kunne vurdere internasjonale forretningsmuligheter for et produkt
  • Du skal kunne beskrive prosessen ved import og eksport av et produkt

Internasjonalisering betyr at forretningsdriften foregår i flere land enn bare det landet hvor bedriften opprinnelig startet. Internasjonalisering kan skje ved handel eller ved å investere i, samarbeide med eller starte bedrifter i andre land.

Grunner til at bedrifter internasjonaliserer: Hjemmemarkedet er for lite, ønske om tilgang til større markeder, lokaliseringsfordeler, utnytte skalaeffekter, tilgang til avanserte og krevende kunder, skape eller delta i globale produksjonsnettverk.

Lokaliseringsfordeler skyldes at produksjonskostnadene varierer mellom land. Produksjonen flyttes dit det er mest effektivt å produsere. Andre lokaliseringsfordeler kan være kompetanse eller tilgang til teknologi.

Skalaeffekt er når kostnadene ved produksjon synker når det produseres flere enheter. Store internasjonale markeder gjør det lettere å oppnå skalafordeler.

Internasjonalisering i praksis

Bedriften må ta stilling til tre spørsmål:

  1. Hvor skal bedriften internasjonalisere?
  2. Hvordan skal bedriften internasjonalisere?
  3. Når skal bedriften gå inn i nye markeder?

Hvor?

Det er enklest å internasjonalisere til nærliggende land først på grunn av: Lavere transportkostnader, lavere transportrisiko, mindre kulturforskjeller og mindre forskjeller i lover og regler.

Noen bedrifter kan være globale fra start, for eksempel programvarebedrifter og andre tjenesteleverandører.

Hvis bedriften har langsiktige strategiske mål kan lokaliseringsfordeler være viktig, f.eks. tilgang til råvarer.

Hvordan?

Metoder for internasjonalisering: Eksport, direkte investeringer i andre land, samarbeid, selge ferdige løsninger til andre land.

Eksport er billig og ofte startpunkt for internasjonalisering, men gir liten kontroll over hvordan salget foregår. Direkte investeringer kan være å starte en bedrift helt fra bunnen i et annet land, kjøpe opp en bedrift eller slå seg sammen med en bedrift i et annet land. Samarbeid er billig men medfører risiko for at samarbeidspartner kan kopiere teknologi.

Andre internasjonaliseringsmetoder er lisensiering, franchise og salg av ferdige fabrikker (turn-key).

Når?

Først inn i markedet med nytt produkt – first-mover-strategi. Høy risiko men også mulighet for stor gevinst. Second-mover-strategi gir mindre risiko, men også færre muligheter.

Vurdering av internasjonale markeder

Ved internasjonalisering må bedriften finne aktuelle internasjonale markeder. Fremgangsmåten for dette er: Identifisere aktuelle regioner/land, rangering av land, nøye vurdering av aktuelle land, valg av land, personlig erfaring fra valgt land.

Konkurranse på internasjonale markeder

Outsourcing kan være nødvendig for å kunne konkurrere på internasjonale markeder. Outsourcing betyr at en bedrift velger å kjøpe noe fra en annen bedrift som bedriften selv tidligere produserte eller gjorde.

Komplekse produkter blir produsert i internasjonale verdikjeder. Deltakelse i internasjonale verdikjeder kan gi bedriften konkurransefordeler.

Internasjonal markedsføring

Internasjonal markedssegmentering – Et segment kan være forskjellig i ulike land. Det kan også finnes segmenter som går på tvers av landegrensene.

Internasjonal produktstrategi – Beslutning om produkter skal være standardiserte og like i alle markeder, eller tilpasset til hvert land.

Internasjonalisering av produktutvikling – Noen geografiske steder/områder skaper flere nye innovasjoner/produkter enn andre. Internasjonale bedrifter velger derfor noen ganger å legge produktvikling til slike steder.

Internasjonal prisstrategi – To muligheter: Prisdifferensiering, dvs. ta høyeste pris i hvert marked, og inntrengningsstrategi for store internasjonale markeder som gir mulighet for lave produksjonskostnader på grunn av skalaeffekter.

Internasjonal distribusjon – Lange distribusjonskanaler er dyrt og vanskelig. Men kan noen ganger forkortes hvis det finnes store bedrifter i markedet som kan ta den siste delen av distribusjonen. Internett har også bidratt til kortere distribusjonskanaler (on-line salg).

Internasjonal markedskommunikasjon – Valget står mellom standard/lik markedskommunikasjon i alle markeder, eller tilpasset det enkelte marked.

Internasjonal markedsmiks – Det er vanlig med en markedsmiks for hvert marked.

Eksport- og importprosessene

Eksportprosessen består av følgende steg: Finne informasjon om eksport muligheter, valg mellom å eksportere selv eller bruke mellomledd, valg av eksportstrategi, finansiering og forsikring, tolldeklarasjon og transport, toll og avgifter ved ankomst til eksportland, videre distribusjon i eksportland.

Importprosessen består av følgende steg: Finne informasjon om importmuligheter, finansiering og forsikring av import, transport, toll og merverdiavgift ved ankomst, distribusjon, salg og markedsføring i hjemlandet.