Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 4 - Produktutvikling

4. Produktutvikling

I dette kapitlet behandles følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne beskrive utviklingsprosessen for et produkt

Produktutvikling er en forutsetning for alle nye bedrifter. Uten et produkt – ingen virksomhet.

Det finnes flere metoder for produktutvikling.

Fasemetoden er den mest kjente og tradisjonelle metoden. For å bruke denne bør det meste være klart på forhånd. Fasemetoden har 5 faser:

  • Idefasen
  • Analysefasen
  • Produksjonsfasen
  • Testfasen
  • Salgsfasen

Andre produktutviklingsmetoder passer bedre når det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen.

Agile metoder bygger på samhandling mellom mennesker, samarbeid med kunder og det er lett å håndtere store endringer underveis i produktutviklingen.

Ved produktutvikling av fysiske produkter kan prototyping gi muligheten for å teste og endre underveis i utviklingen