Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 11 - Entreprenørskap og samfunnet

11. Entreprenørskap og samfunnet

I dette kapitlet behandles følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne forklare innholdet i entreprenørskapsbegrepet i en økonomisk, sosial og kulturell sammenheng
  • Du skal kunne forklare hovedtrekkene i næringsutviklingen i Norge

Næringslivet i Norge har i ulike tidsperioder vært preget av forskjellig typer næringsvirksomhet. Primærnæringene (jordbruk, jakt og fiske, håndverk og handel med råvarer) var de viktigste næringene frem til industrien vokste frem. Fra ca. 1850 og frem til 1950 var næringslivet preget av industri. Men i andre halvdel av forrige århundre frem til i dag ble tjenesteytende næringer mer og mer betydningsfulle.

Fra ca. 1980 og fremover har bruk av større datamaskiner og PC’er fått mer og mer betydning for hvordan næringslivet fungerer, og fra ca. 1990 har datamaskiner og PC’er blitt koblet sammen ved hjelp av Internett.

I fremtiden vil kanskje bruk av Internett og datamaskiner bli enda viktigere for næringslivet.

Et lands innovasjonsevne dreier seg om hvor flinke innbyggerne i landet er til å utvikle nye produkter som kommersialiseres. Kommersialiseres betyr å tjene penger på produktene.

Innovasjonsevnen har betydning for den økonomiske veksten i et land. Innovasjonsevnen kan bedres gjennom bedre utdanningsmuligheter, forskning og ved at det finnes investorer som er villig til å satse på innovasjoner.

Regjeringen påvirker innovasjonsevnen i Norge gjennom å bestemme hvor mye penger som skal gå til forskning og utdanning, gjennom gunstige skatteordninger for innovasjon og ved å opprette og drive Innovasjon Norge.

Entreprenørskap er en global aktivitet. Mange land har langt flere entreprenører enn det Norge har. Det kan DU gjøre noe med!