Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

PERSONVERNERKLÆRING –MIN VEI-RESSURSER

Personvern –læringsressurs fra Fagbokforlaget

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og brukes via Min vei-ressursene.

Min vei-ressursene er merkenavn under Vigmostad & Bjørke AS. Daglig leder i Vigmostad & Bjørke AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger som er innhentet fra nettstedene. Det er viktig for oss at du som bruker skal være sikker på at oppbevaring av dine data foregår på en sikker og profesjonell måte.

Hvorfor lagrer vi opplysninger om deg?

Min vei-ressursene benytter informasjon som ble oppgitt ved registering. Denne informasjonen brukes til å opprette en brukerprofil, som gir tilgang til kurs, resultater, progresjon og Korrespondansen du har med din veileder eller de du samarbeider med.

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

Min vei-ressursene har en brukerdatabase som inneholder navn, epostadresse og skoletilhørighet. Informasjonen er basert på opplysninger som ble oppgitt i forbindelse med registrering.

Vi lagrer også informasjon om progresjon og resultater i kursene du deltar i, og Korrespondansen du har med din veileder eller de du samarbeider med.
Se for øvrig personvernerklæring for e-portal.

Grunnlag for behandlingen

Informasjon om navn, epost og skole- eller institusjonstilhørighet benyttes for å oppfylle avtalen med den registrerte eller avtalen med den registrertes skole, institusjon eller kommune. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b) og artikkel 6 (f).

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene som blir oppgitt ved registrering. Utover dette benytter vi følgende verktøy for å innhente opplysninger om bruk av Min vei:

Informasjonskapsler

Min vei benytter informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside. Noen kapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere, og andre benyttes for å gi deg som kunde en best mulig brukeropplevelse. Ved å bruke nettsidene våre aksepterer du slik bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapsler benyttet til markedsføring kan du selv velge å blokkere.
Mer om vår bruk av informasjonskapsler finner du her.

Nettstatistikk

Min vei benytter analyseverktøy for å kunne utarbeide statistikk om bruken av nettstedet. Vi gjør dette for å kunne forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle nettstedet. Personlige opplysninger anonymiseres, aggregeres og brukes ikke til annet enn analyseformål.

Våre samarbeidspartnere

For å kunne oppfylle våre forpliktelser, overføres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere innen vertstjenester, utvikling, og trafikkanalyse. Alle våre samarbeidspartnere som får innsyn i personopplysninger har inngått databehandleravtaler med oss.

Endring og sletting av personopplysninger

Du kan når som helst se informasjonen som er registrert om deg og du kan endre kontaktinformasjon ved å logge inn på din profil. Opplysninger om den registrerte blir tatt vare på i henhold til avtale med skole eller kommune, eller i henhold til kjøpsvilkår.

Som registrert har du rett til å kreve sletting eller endring av personopplysninger. Dersom du er privatkunde, sender du en epost til slettmeg@forlagshuset.no. Dersom du har skoletilhørighet, gir du beskjed til din skole.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler den registrertes personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at den registrerte kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger vi ikke er forpliktet til å ta vare på i henhold til annet regelverk. Dersom du har spørsmål til, eller er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi om at du tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.

Informasjonssikkerhet

Den registrertes persondata er beskyttet i egnede og sikrede datasentre med adgangskontroll. All trafikk på nettressursen foregår kryptert og vi har egne databehandleravtaler med de underleverandører vi benytter oss av.

Revisjon av personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettressursen eller i våre rutiner. Ny erklæring vil bli publisert i nettressursen senest en uke før endringene iverksettes.

Kontaktinformasjon

Henvendelser angående personvern kan sendes skriftlig til personvern@forlagshuset.no, eller ta kontakt på telefon: +47 55 38 88 00.