Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 1 – Vekst

1. Vekst

Kompetansemål som behandles i innledningen til boka:

  • Du skal kunne innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Mål for vekst er økning i bedriftens inntekter og økning i antall ansatte.

Andre mål er bl.a. kontantstrøm, vekst i antall brukere, vekst i markedsandel, vekst i antall produkter.

Vekstbedrifter vokser fortere enn landets økonomi vokser. Vekstbedrifter er viktige fordi det er der det skapes flest nye arbeidsplasser.

Skalering er rask vekst uten tilsvarende økning i bedriftens ressurser.

Hvorfor er vekst viktig?

For oppstartsbedrifter er vekst bekreftelse på at forretningsmodellen fungerer, og gjør at investorene kan få avkastning på pengene de har investert i bedriften.

Hvis SMB-er tjener mye penger, må de vokse slik at de unngår at store bedrifter prøver seg på samme marked. Store bedrifter må vokse for at bedriftens aksjekurs ikke skal synke slik at det blir vanskeligere å skaffe kapital til nye investeringer.

Fordeler og utfordringer ved vekst

Fordeler: Kostnader kan senkes pga. skalaeffekter, markedsmakten øker i forhold til kunder, leverandører og konkurrenter.

Utfordringer: Kostnadene kan øke, leveringsproblemer eller kvalitetsproblemer og økt gjeld.

Vekst – er det bærekraftig?

Høy økonomisk vekst i et land, øker som oftest velferden i landet, men klodens ressurser er begrensede. Vi bruker mer ressurser enn det som erstattes hvert år. Økonomisk vekst i dag er derfor ikke bærekraftig i henhold til FNs definisjon: «bærekraftig utvikling som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Økonomisk vekst løfter mennesker ut av fattigdom. Bedrifter må finne måter å drive bærekraftig samtidig som vi har økonomisk vekst. Bærekraftig forretningsdrift innebærer: Bedriften tar økonomisk ansvar – gir skatteinntekter og arbeidsplasser. Bedriften tar sosialt ansvar – tar vare på mennesker og lokalmiljøer. Bedriften tar miljøansvar. Til sammen er dette den tredelte bunnlinjen.

Forretningsdrift kan sertifiseres slik at bedriften kan vise partnere og kunder at den er bærekraftig.

Norge satser på grønn konkurransekraft.