Kåre Håkonsen og Trine Skarvang
Oppstart
entreprenørskap
og bedriftsutvikling 1

11.2 Innovasjonspolitikk


K`Lenke til artikkel i Store norske leksikon som forklarer hva statsbudsjettet er.


I denne linken finner du oppdrag til Innovasjon Norge fra forskjellige departementer. Fordi det er staten som finansierer Innovasjon Norge, gir de organisasjonen i oppdrag å løse forskjellige oppgaver. Her kan du lese om hva de ønsker Innovasjon Norge skal gjøre.


Artikkel fra Dine Penger, 29 August 2012

fbf-logo.png
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies