Kåre Håkonsen og Trine Skarvang
Oppstart
entreprenørskap
og bedriftsutvikling 1

Fagstoff


Utfylling av Business model canvas


Hvordan snakke med kunder


Hvordan teste forretningsmodell og MVP

fbf-logo.png
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies